Indberetning af sambeskatningsforhold skal nu ske løbende

 

Bekendtgørelse om nye indberetningsregler

Skatteministeriet har udsendt bekendtgørelse omkring nye indberetningsregler for sambeskattede selskaber. Ændringen kommer som følge af det nye indberetningssystem for selskabsselvangivelserne. Konsekvenserne er blandt andre, at der løbende skal indberettes om ændringer i kredsen af sambeskattede selskaber.

 

Hvem er omfattet af indberetningsreglerne?

Alle skattepligtige selskaber, som er en del af en sambeskattet koncern, er omfattet af de nye krav om digital indberetning til SKAT. Det er dog som udgangspunkt administrationsselskabet, som har indberetningspligten.

 

Hvilke krav skal opfyldes ved indtræden og udtræden i en sambeskatning?

Det er nødvendigt digitalt at oplyse SKAT om indtræden og udtræden i en sambeskatning. Der skal i den forbindelse også oplyses om årsagen til ind- og udtræden. Fremadrettet skal der ske indberetning af ændringer i sambeskatningskredsen senest 1 måned efter ændringen.

 

Det er således ikke længere tilstrækkeligt at oplyse ændringer ved indsendelsen af den årlige selvangivelse. Det stiller således krav til selskaberne om løbende at holde styr på sambeskatningen ved eksempelvis køb og salg af kapitalandele eller ved opnåelse af bestemmende indflydelse på anden vis.

 

Ligeledes er der indberetningspligt, hvis koncernen skifter administrationsselskab. Denne indberetning skal også ske senest 1 måned efter skiftet, og pligten påhviler det nye administrationsselskab.

 

Hvordan foretages indberetningsreglerne?

I SKATs tast selv system for erhverv kan indberetningen foretages under fanen "Skat". Herefter trykkes videre til "selskabsskat", hvor der kan foretages ændringer til sambeskatningskredsen.

 

Ikrafttræden

Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft 1. oktober 2014 og gælder fra indkomståret 2014. For perioden 1. januar - 30. september skal oplysninger om ind og udtræden være indberettet senest den 1. november 2014. For ændringer i oktober-december 2014 gælder fristen på en måned.

 

Kontakt SkatteInform

Vi giver kvalificerede svar på dine skattespørgsmål. Hvis I er interesserede i assistance med indberetning for sambeskatningskredsen, står vi gerne til rådighed efter nærmere aftale.

 

Ring til os på telefon 33 32 10 10

Send en e-mail på info@skatteinform.dk

eller besøg os på www.skatteinform.dk

 

SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Frederiksborggade 54 1. tv

1360 København K

 

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af dette nyhedsbrev uden forudgående individuel rådgivning. Ligeledes påtager vi os intet ansvar for eventuelle fejl og mangler.</p