Vi har vundet en sag mod Skattestyrelsen om skattefri kørselsgodtgørelse

 Vi har vundet en sag om skattefri kørselsgodtgørelse i landsretten mod Skattestyrelsen

17/05 2022

Vi har vundet en skattesag mod Skattestyrelsen, hvor vi fremlagde dokumentation for, at klientens indberettede skattefrie kørselsgodtgørelse var blevet kontrolleret og godkendt af arbejdsgiveren. Skattestyrelsen mente ikke, at det var tilstrækkeligt bevist, at arbejdsgiveren havde kontrollet og godkendt kørselsregnskabet og forhøjede derfor klientens personlige indkomst med modtaget skattefri kørselsgodtgørelse. Vi vandt sagen i Landsretten og den tog flere år.