Skat som følge af revisorfejl

En klient kom i klemme hos SKAT med et større millionbeløb, som følge af en revisorfejl. 

Dato 21/09 2018

 

Vi førte sagen til Højesteret og endte med at vinde

Vi førte sagen og endte med at vinde sagen ved Højesteret med bistand fra en advokat. Vi vandt, da vi havde overbevist Højesteret om, at klienten ikke havde truffet en beslutning, som kunne medføre en skattebetaling. Det var alene en fejl fra revisors side. Revisor havde endvidere ret hurtigt selv gjort SKAT opmærksom på fejlen.

 

Bordet fangede mente SKAT indtil Højesteret gav os ret.

 

Vi kan redde andre i tilsvarende sager.

 

Vores erfaring og indgående kendskab til skattelovgivningen skaber tryghed for vores kunder og samarbejdspartnere.