Revision og erklæringsopgaver

Udover den generelle skatterådgivning kan SkatteInforms revisorer også træde til, når du har brug for at få revideret årsraportten eller udarbejdet et skatteregnskab. Vi arbejder også gerne sammen med den revisor, du bruger i forvejen.

 

Desuden tilbyder vi at udarbejde redegørelser om den skattemæssige behandling af forretningsmæssige dispositioner.

 

 • Revision, gennemgang (review)
 • Andre erklæringer
 • Selskabsbeskatning
 • Skat for hovedaktionær
 • Skat for direktør og ledelse
 • Værdiansættelse af virksomhed
 • Dispositioner mellem afhængige parter
 • Forhold omkring ulovlige anparts/aktionærlån
 • Forhold omkring selvfinansiering
 • Sambeskatning
 • opstilling af regnskaber
 • opstilling af finansielle oplysninger