Skat i finanslovsforliget

Finanslovsforliget indeholder en justering af procentgodtgørelse vedrørende overskydende skatter mv.

Ændringerne kan opdeles i tre: Forrentning af større skattebeløb, som personer betaler efter indkomstårets udløb, nedsættelse af procentgodtgørelse og -tillæg for selskaber og procentgodtgørelse for personer, og indførelse af variable rentesatser.

  • Frivillige indbetalinger af foreløbig skat efter indkomstårets udløb pålægges en rente på 2 procent, når og hvis de samlede indbetalinger inden 1. juli overstiger 40.000 kr. Indbetalinger efter 15. marts kan ikke overstige 40.000 kr. Overskydende skat som modsvares af indbetalinger, der er pålagt 2 procents rente, giver ret til procentgodtgørelse.
  • Procentgodtgørelse vedrørende overskydende skat nedsættes fra 3 til 2 procent for personer og fra 6 til 4 procent for selskaber. Procenttillægget vedrørende selskabers restskat nedsættes fra 11,75 procent til 10 procent.
  • Variabel forrentning ved ikke-rettidig betaling og ved ansættelses­ændringer for personer og selskaber.

Ændringerne har virkning for frivillige indbetalinger, overskydende skat og restskat fra og med indkomståret 2000. Indførelsen af variabel rente har dog først virkning for renter, der påløber fra den 1. januar 2002 eller senere.

Herudover er finansforliget ikke præget af de store ændringer på skatte­området. De vigtigste ændringer er følgende:

  • Kredittiden på momsindbetalingen for store virksomheder (omsætning over 10 mio. kr.) nedsættes fra 76 dage til 55 dage. Det vil sige at virksomheder med månedlig momsregning skal afregne moms 1 måned og 10 dage efter udløbet af afregningsmåneden.
  • Diætsatsen forhøjes fra 336 kr. pr. døgn til 351 kr. pr. døgn, og logisatsen fra 100 kr. til 150 kr.
  • Administrationsgodtgørelsen aftrappes over to år
  • Der gennemføres tiltag med henblik på en mere ensartet skattemæssig behandling ved forskellige skifteformer (dødsfald). Det sker ved at en efterlevende ægtefælle kun tildeles et personfradrag og et mellemskatte­bundfradrag, når dødsboet er et selvstændigt skattesubjekt eller sluttes ved boudlæg, og ved at afdøde kun tildeles et forholdsmæssigt personfradrag og mellemskattebundfradrag ved uskiftet bo. Samtidig forhøjes beløbsgrænserne for dødsboers skattefritagelse til hhv. 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr., mens bofradraget for dødsboer, der ikke er skattefritaget ned­sættes til 4.000 pr. md.
  • Der iværksættes en undersøgelse med henblik på at skabe "en ensartet og rimelig" beskatning vedrørende frynsegoder for hovedaktionærer og/eller andre ansatte med væsentlig indflydelsen på egen aflønning. Dette drejer sig om fri bolig, frit sommerhus og fri lystbåd mv.
  • Nedskrivningsprocenten for husdyrsbesætninger reduceres fra 31 pct. i 1999 til 28 pct. i 2000. De følgende år udgør procenten hhv. 24 pct. i 2001, 20 pct. i 2002 og 15 pct. i 2003.