Hold øje med ejendomsværdiskatten på forskudsopgørelsen for år 2000

Fra og med indkomståret 2000 er den velkendte lejeværdibeskatning afløst af en ejendomsværdiskat.

Ejendomsværdiskatten indgår ikke i den skattepligtige indkomst, men opkræves via forskudsskatten for år 2000. Forskudsopgørelserne udsendes i løbet af november og december måned.

Da forskudsregistreringen er baseret på indkomstoplysninger fra tidligere indkomstår, og skatteberegningen for år 2000 er ændret som følge af den nye ejendomsværdiskat, er der risiko for, at grundlaget for den beregnede ejendomsværdiskat i mange situationer kan være forkert. Det gælder i situationer, hvor

  • ejer af en ejendom har udlejet en eller flere ejendomme
  • ejendommen er delvist udlejet eller udlejet for en del af året
  • ejer anvender en andel af boligen til erhvervsmæssig anvendelse

For ejendomme der udlejes, og hvor den erhvervsmæssige virksomhed ikke udøves i et omfang, som berettiger til særskilt vurdering efter vurderingslovens § 33, vil den beregnede ejendomsskat skulle nedsættes med en forholdsmæssig andel svarende til den erhvervsmæssigt anvendte andel.

I de tilfælde, hvor boligejeren anvender de særlige regler i ligningsloven §§ 15O og 15P om sommerhusudlejning eller værelsesudlejning, efter hvilke lejeindtægterne er helt eller delvis skattefri, skal der dog betales ejendomsværdiskat for hele ejendommen i hele indkomståret uden nedsættelse.

Det anbefales derfor at kontrollere beregningsgrundlaget for beregning af ejendomsværdiskat for klienter med blandet benyttede ejendomme og klienter, som ejer ejendomme, som udlejes en del af året.