Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteFacit 2003

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret med Aktuel Skat.

Oversigt over SkatteFacit:

Nyhed nr. Beskrivelse
Skattefacit nr. 131 af 1. december 2003

Spaltning af anpartsselskaber

Der er nu vedtaget en lov, der gør det muligt at spalte et anpartsselskab selskabsretligt. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 130 af 1. december 2003

Låneomkostninger pari-pari lån

Fradragsret for låneomkostninger vedrørende stiftelse og infrielse af lån, de såkaldte pari-pari lån. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 129 af 25. november 2003

Nye regler for pendlere over Øresund

En ny skatteaftale gør livet lidt lettere for grænsegængere i Øresundsregionen. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 128 af 14. juli 2003 Nedsættelse af personskatterne vedtaget

Loven om nedsættelse af personskatterne er nu vedtaget. Vi henviser til Skattefacit nr. 119. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 127 af 14. juli 2003

Lågebeskatning

Nu skal du også betale skat af en fiktiv fortjeneste, hvis du flytter ud af landet og har aktier, som du har ejet i mindre end 3 år. Selvfølgelig under forudsætning af at et salg på fraflytningstidspunktet ville udløse en skattepligtig fortjeneste. Beskatningen ved fraflytning kaldes også for lågebeskatning. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 126 af 14. juli 2003 Købe- og tegningsretter til aktier

Hvis du har mulighed for at få en del af lønnen udbetalt som aktier eller tegnings- og køberetter til aktier, udskydes beskatningen af fordelen i visse tilfælde til det tidspunkt hvor aktierne sælges. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 125 af 4. juni 2003 Fradrag for låneomkostninger

Selskaber kan nu alligevel få fradrag for låneomkostninger ved optagelse af almindelige banklån, kassekreditter og kontantlån i fast ejendom. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 124 af 9. maj 2003 Ændret klagestruktur

Der lægges op til, at kommunerne skal samarbejde i større enheder i forbindelse med skatteligningen. Samtidig skal der være færre klageinstanser. Hvor der i dag er flere hundreder skatteankenævn, lægges der op til, at der kun skal være 15. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 123 af 9. maj 2003 Forkortet ligningsfrist for skatteforvaltningen

Hvis du er almindelig lønmodtager, kan du fremover som hovedregel regne med at "være i fred" for skattemyndighederne når der er gået ca. 1 år efter indsendelsen af selvangivelsen. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 122 af 9. maj 2003 Bredbånd - modregning i løn

Du har nu mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at han mod at reducere din løn, betaler for ISDN- eller ADSL-forbindelsen. Dermed finansieres udgiften delvis over skatten. Samtidig har du mulighed for at undgå at blive beskattet af værdien af fri telefon, hvis telefonen er tilsluttet ISDN- eller ADSL-forbindelsen og du har adgang til din arbejdsgivers netværk. Læs artiklen her.

Skattefacit nr. 121 af 9. maj 2003 Klar besked om skatten

Hvis dine skatteforhold er mindre komplicerede, kan du nu mod at betale et gebyr på 300 kr. få klar besked hos din lokale skatteforvaltning om de skattemæssige virkninger af en påtænkt disposition. Skatteforvaltningen skal svare inden for en måned. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 120 af 11. april 2003 Beregningsgrundlag for straksafskrivning

Ligningsrådet har i en forhåndsbesked oplyst, at udgifter der er forlods afskrevet efter investeringsfondsloven, fradrages ved opgørelse af beregningsgrundlaget for straksfradrag ved ombygninger efter afskrivningsloven. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 119 af 8. april 2003 Lempelse af personskatterne

Regeringen har nedsat personskatterne. Nedsættelsen indebærer en forhøjelse af bundgrænsen for mellemskat over 4 år, samt indførsel af et beskæftigelsesfradrag. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 118 af 18. marts 2003 Momsafstemning

Reglerne om momsafstemning i mindstekravsbekendtgørelsen er ophævet med virkning for regnskabsår der starter 2. april 2001 eller senere. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 117 af 18. marts 2003 Ændrede krav til faktura

Der er indført ændringer i reglerne for fakturering for at gennemføre ændringer i et EU-direktiv. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 116 af 18. marts 2003 Moms på E-ydelser

Folketinget har vedtaget lov om moms på E-ydelser. Loven har følgende 2 hovedformål.1. Ydelser leveret fra 3. lande (lande uden for EU) skal momses i forbrugslandet2. Ydelser leveret fra EU lande til 3. lande skal ikke momses. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 115 af 29. januar 2003 Forenkling af skattereglerne

Der er gennemført en række forenklinger af skattereglerne på udvalgte områder:1. Automatisk indberetning af befordringsfradrag2. Automatisk indberetning af studielånsrenter3. Ophævelse af dødsboers tillægsskat ved afdødes skattesvig4. Lempelse af kravet om selskabers sikkerhedsstillelse ved registrering hos Told og Skat. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 114 af 29. januar 2003 Fritagelse for skat og moms af værdi af eget arbejde

Der er kommet en lettelse af beskatning ved håndværkers udførelse af eget arbejde, der nu, som arkitekter, er fritaget for moms og skat af eget arbejde. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 113 af 29. januar 2003 Fradrag for passage af Storebæltsbroen

Midlertidige fradrag ved passage af Storebæltsbroen i forbindelse med befordring frem og tilbage mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads gjort permanent. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 112 af 29. januar 2003 Fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes sundhedsudgifter

Mulighed for fradrag i den personlige indkomst for selvstændigt erhvervsdrivendes udgifter til egne og en eventuel medarbejdende ægtefælles sundhedsbehandlinger. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 111 af 29. januar 2003 Forfattere og kunstnere kan nu udligne svingende indkomster over årene

De nye regler giver honorarmodtagere, der hverken er selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtagere, mulighed for at udligne indkomsten over indkomstårene. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 110 af 14. januar 2003 Skatte- og momsfradrag ved omstrukturering af selskaber

Mulighed for fradrag af sædvanlige udgifter ved omstrukturering samt lempelse af mulighed for momsfrarag af rådgiverhonorar ved omstrukturering m.v. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 109 af 14. januar 2003 Mindesterenten og variabel rente ved ansættelsesændringer

Fastsættelse af mindsterenten for perioden d. 1. januar 2003 - 30. juni 2003, samt fastsættelse af variabel rente ved ansættelsesændringer. Læs artiklen her. 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.