Vis indhold i printervenligt vindue.
SkatteFacit 2002

Vi udgiver hovedsagligt vores nyheder via SkatteFacit.

Oversigt over SkatteFacit:

Nyhed nr. Beskrivelse
SkatteFacit nr. 108
af 12. november 2002
Beskatning af fikseret lejeindtægt

Højesteret har fundet at der er hjemmel til beskatning af fikseret lejeindtægt. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 107
af 19. august 2002
Gulpladebiler - kørebog

Ingen beskatning af gulpladebiler vedrørende fri bil i visse tilfælde. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 106
af 7. august 2002
Afskrivning af kunstnerisk udsmykning

Udvidet adgang til afskrivning på kunstnerisk udsmykning. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 105
af 7. august 2002
Social sikring ved arbejde i Sverige og Danmark

Nye regler om socialsikring. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 104
af 7. august 2002
Loft over ejendomsværdiskatten

Der er vedtaget lov om loft over stigninger i ejendomsværdiskatten. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 103
af 12. juli 2002
Rekonstruktion af nødlidende selskaber

Gældskonvertering sidestilles med gældsnedsættelse. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 102
af 5. juli 2002
Objektivering af CFC-reglerne

Visse ændringer til CFC-reglerne. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 101
af 4. juli 2002
Ændringer i virksomhedsskatteloven

Diverse ændringer til virksomhedsskatteloven. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 100
af 4. juli 2002
Skattefri omstruktureringer

Ophævelse af grænsen for kontant betaling ved skattefri omstrukturering. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 99
af 4. juli 2002
Skattefrit datterselskabsudbytte

Betingelserne for udbetaling af skattefrit datterselskabsudbytte er lempet. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 98
af 4. juli 2002
Ophævelse af tidsbegrænsning for underskudsfremførsel

Tidsbegrænsning for fremførsel af underskud og tab er nu ophævet. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 97
af 6. juni 2002
Mulighed for nære medarbejdere at indgå i et generationsskifte

Udvidelse af muligheden for succession ved generationsskifte. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 96
af 6. juni 2002
Lempelse af momsreglerne for foreninger m.v.

Ændring af momsregistreringsgrænsen m.v. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 95
af 6. juni 2002
Ophævelse af efterbeskatningen i KSL § 48 E

Ophævelse af efterbeskatning af højtlønnede udlændinge omfattet af KSL § 48 E. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 94
af 6. juni 2002
Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Skattefrihed for medarbejdere for visse arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 93
af 17. maj 2002
Fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager

Mulighed for 100 % omkostningsdækning i visse sager. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 92
af 17. maj 2002
150% fradrag for forskningsudgifter

Mulighed for at fratrække 150% vedrørende forskningsudgifter. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 91
af 15. maj 2002
Nye regler for skat ved udlejning af værelser i egen bolig

Folketinget har hævet den skattefri bundgrænse ved udlejning af værelser i egen bolig. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 90
af 15. maj 2002
Hjemme PC-ordning

Nye regler for hjemme pc-ordning og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 89
af 15. maj 2002
Arbejdsgiveradministreret ratepension - regulering af A-skat

Landsskatteretskendelse om indskud på en arbejdsgiveradministreret ratepension. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 88
af 29. april 2002
AM-bidrag af tiltrædelsesgodtgørelse

Landsskatteretskendelse om AM-bidrag af tiltrædelsesgodtgørelse. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 87
af 4. april 2002
Kursfaktorer for unoterede aktier og anparter

Kursfaktorer gældende fra 1. april 2002 for unoterede aktier og anparter. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 86
af 4. april 2002
Ingen krav om kapitalforklaring for udlejere af enkelt lejemål

Ingen krav om indsendelse af kapitalforklaring ved udlejning af enkelt lejemål. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 85
af 12. marts 2002
Forbrug af egne varer 2001

Ny opgørelses metode for handlendes forbrug af egne varer fra 2001. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 84
af 7. februar 2002
Afskaffelse af krav om dansk repræsentation for EU-virksomheder

Der er ikke længere krav om registrering ved fiskalrepræsentant ved etablering af momspligtig virksomhed i udlandet. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 83
af 15. januar 2002
Værdi af fri telefon

Fra indkomståret 2002 er værdi af fri telefon B-indkomst, hvilket blandt andet betyder at arbejdsgivere ikke længere skal indholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for fri telefon. Værdi af fri telefon vil fremgå af oplysningssedlen fra arbejdsgiveren, og beløbet vil ikke længere være medregnet automatisk på den fortrykte selvangivelse. Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 82
af 8. januar 2002
Særlig arbejdsbeklædning

En selvstændig elinstallatør fik ved Landsretten godkendt fradrag for arbejdstøj for sig selv og sine ansatte. Læs artiklen her.© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.