Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteFacit 2000

Vi udgiver hovedsagligt vores nyheder via SkatteFacit.

Oversigt over SkatteFacit:

Nyhed nr. Beskrivelse
SkatteFacit nr. 60
af 22. december 2000
Succession i konto for opsparet overskud. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 59
af 22. december 2000
Succession ved overdragelse af hovedaktionæraktier. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 58
af 22. december 2000
Afskrivning på kunstnerisk udsmykning. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 57
af 22. december 2000
Fradragsværdi af renter ved køb af aktier og anparter. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 56
af 22. december 2000
Finanslovforlig - medarbejderoptioner og warrants. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 55
af 22. december 2000
Finanslovforlig - pensionsordning for selvstændige. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 54
af 22. december 2000
Finanslovforlig - fradrag for pensionister i udlandet. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 53
af 22. december 2000
Uændret personfradrag. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 52
af 22. december 2000
Erhvervspakken. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 51
af 22. december 2000
Finanslovforlig - vedtagne lovforslag. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 50
af 23. november 2000
Afkortning af kredittider. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 49
af 23. november 2000
Selvstændig erhvervsdrivende - fradrag med standardsatser. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 48
af 15. november 2000
Pc-ordninger. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 47
af 15. november 2000
Fri bil eller skattefri kørselsgodtgørelse. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 46
af 9. november 2000
Nye regler om moms ved elektronisk handel. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 45
af 5. oktober 2000
Skat i finanslovsforslaget. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 44
af 4. oktober 2000
AMBI - Genoptagelse. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 43
af 20. september 2000
Rentetillæg for indkomståret 2000. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 42
af 25. august 2000
Udkast til ny aktieavancebeskatning. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 41
af 27. juli 2000
Rentesats ved kapitalisering af løbende ydelser. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 40
af 20. juli 2000
Momsfradrag ved passage af øresundsbroen. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 39
af 26. juli 2000
Udbetaling af kapitalpension ved livstruende sygdom. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 38
af 17. juli 2000
Forhøjelse af mindsterenten. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 37
af 5. juli 2000
Visse selskaber skal nu stille sikkerhed for moms, afgift og kildeskat - krav om revisorerklæring om formuens tilstedeværelse. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 36
af 29 juni 2000
Nye regler om kapitalforklaring.
SkatteFacit nr. 35
af 11. april 2000
Ændringer af reglerne om omkostningsdækning. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 34
af 7. april 2000
Nye regler for fastsættelse af kursen på unoterede aktier og anparter. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 33
af 7. april 2000
Nye regler for beregning af goodwill. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 32
af 27. marts 2000
Beskatning af hovedaktionærer og direktører m.fl., med fri bolig, sommerhus eller lystbåd til rådighed. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 31
af 27. marts 2000
Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parter. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 30
af 24. marts 2000
Ny regler for beregning af goodwill og værdi af unoterede aktier og anparter. Læs artiklen her.
SkatteFacit nr. 29
af 11. februar 2000
Kantinemoms - anmeldelse af krav.
SkatteFacit nr. 28
af 7. februar 2000
Husk at alle selvstændigt erhvervsdrivende skal udarbejde kapitalforklaring i 1999. Læs artiklen her.© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.