Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteFacit 1999

Vi udgiver hovedsagligt vores nyheder via SkatteFacit.

Oversigt over SkatteFacit:

Nyhed nr. Beskrivelse
SkatteFacit nr. 27
af 22. december 1999

Genoptagelse før udgangen af 1999

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 26
af 8. december 1999

Skat i finanslovsforliget

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 25
af 26. november 1999

Højesteretsdom i selskabs-tømmersagerne - (Thranesagen)

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 24
af 17. november 1999

Status på medarbejder pc-ordninger

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 23
af 17. november 1999

Hold øje med ejendomsværdiskatten på forskudsopgørelsen for år 2000

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 22
af 5. oktober 1999

Skatteministerens åbningstale - planlagte tiltag på skatteområdet

SkatteFacit nr. 21
af 20. september 1999

Lovforslag om stop for succession i realiserede tab ved fusion, spaltning og tilførsel af aktiver

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 20
af 3. september 1999

Lovforslag med ændring af lempelsesbestemmelserne i dobbeltbeskatningsaftalerne med Norden og Tyskland 1999

Læs artiklen her.

Nyhed
af 15. november

Husk restskatten for 1999. Du kan måske spare penge ved at få opgjort din skat for 1999 før 15. februar 2000.

Nyhed
af 9. juli 1999

SkatteInforms respons til Politiken i går i forbindelse med, at avisen gav læserne indtryk af, at det er reglerne i virksomhedsordningen, der gør forældres køb af ejerboliger til børn attraktive.

 

SkatteFacit nr. 19
af 11. juni 1999

Lempelse af beskatningen af løbende ydelser og goodwill - lovforslag vedtaget

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 18
af 11. juni 1999

Lov vedrørende registreringsafgift ved tinglysning samt ændring af stempelafgiften vedtaget

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 17
af 10. juni 1999

I SkatteFacit nr. 11 af 7. april 1999, blev lovforslag til ændring af skattestyrelsesloven detaljeret omtalt - lovforslaget er nu vedtaget.

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 16
af 10. juni 1999

Lov om fusion, selskabsstiftelse og virksomhedsomdannelse med skattemæssig tilbagevirkende kraft vedtaget

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 15
af 7. juni 1999

Lov om aktiekøberetter i koncernforhold og medarbejderaktier til ansatte i udenlandske selskaber vedtaget

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 14
af 7. juni 1999

Lov om myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse vedtaget

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 13
af 3. maj 1999

Lov om skattefri virksomhedsomdannelse vedtaget

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 12
af 29. april 1999

Skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere i idrætsforeninger m.v.

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 11
af 7. april 1999

Lovforslag om ansættelsesfrister, skatteforbehold, fusion og beskatning af løbende udbetalinger og goodwill

Læs artiklen her.

SkatteFacit nr. 10
af 7. april 1999
Arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning og objektivering m.v.
SkatteFacit nr. 9
af 7. april 1999
Skattefri virksomhedsomdannelse - ændringsforslag
SkatteFacit nr. 8
af 5. marts 1999
Ny månedsfrist for meddelelse om skattefri virksomhedsomdannelse og fusion samt værdiansættelse af unoterede aktier - igen!
SkatteFacit nr. 7
af 9. februar 1999
Underskudsfremførsel ved misligholdelse af akkord samt omlægning til/fra euro (redenominering)
SkatteFacit nr. 6
af 1. februar 1999
L 167. Medarbejderoptioner i koncernforhold m.v.
SkatteFacit nr. 5
af 29. januar 1999
Værdiansættelse af unoterede aktier (fortsættelse af nr. 4)
SkatteFacit nr. 4
af 28. januar 1999
Værdiansættelse af aktier i familieforhold
© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.