Vis indhold i printervenligt vindue.

Aktuel Skat 2016

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr.

 

Beskrivelse

 

Aktuel Skat nr. 4 af 14. december 2016

Intet skattefradrag for underskud fra visse anpartsprojekter fremover

I et lovforslag fremsat af regeringen kan underskud fra investeringer i blandt andet solcelleparker og ejendomme ikke udnyttes til at nedbringe skat i personlig indkomst. Lovforslaget træder i kraft fra og med i dag den 14. december 2016. Læs artiklen her.

 

Aktuel Skat nr. 3 af 10. november 2016

Et overblik over ansættelsesfristerne for SKAT og den skattepligtige

Ansættelsesfristreglerne i Skatteforvaltningsloven skal sikre, at der skabes retsafklaring for skatteyder, således at der skabes sikkerhed for, hvad der skal betales i skatter, moms og afgifter, uden der kan ske forhøjelser flere år tilbage i tiden. Læs artiklen her.

 

Aktuel Skat nr. 2 af 20. oktober 2016

Acontoskat - frivillig indbetaling for selskaber via skattekonto

Nu er det tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen. Læs artiklen her.

 

Aktuel Skat nr. 1. af 17. marts 2016 

Acontoskat - frivillig indbetaling for selskaber via skattekonto

Nu er det tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen. Læs artiklen her.

 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.