Vis indhold i printervenligt vindue.
AktuelSkat

Aktuel Skat 2014

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr. Beskrivelse
Aktuel Skat nr. 1. af 19. september 2014

Virksomhedsordningen efter stramningerne af reglerne

Lovforslag L 200 om stramninger for brug af virksomhedsordningen er vedtaget. Det betyder at personer, der bruger eller ønsker at gøre brug af ordningen, bør sætte sig ind i ændringerne, da de kan få betydelige skattemæssige konsekvenser, idet virksomhedsordningens fordele kan blive begrænset. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 2. af 3. oktober 2014

Acontoskat - frivillig indbetaling for selskaber­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ via skattekonto

Nu er det snart tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 3. af 23. oktober 2014

Indberetning af sambeskatningsforhold skal nu ske løbende

Skatteministeriet har udsendt bekendtgørelse omkring nye indberetningsregler for sambeskattede selskaber. Ændringen kommer som følge af det nye indberetningssystem for selskabsselvangivelserne. Konsekvenserne er blandt andre, at der løbende skal indberettes om ændringer i kredsen af sambeskattede selskaber. Læs artiklen her.

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.