Vis indhold i printervenligt vindue.
AktuelSkat

Aktuel Skat 2013

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr. Beskrivelse
Aktuel Skat nr. 12 af 7. november 2013

Fradrag for renteudgifter af private gældsbreve forudsætter fremover, at lånegivers identitet ER indberettet til SKAT!­

Har du optaget privat gæld kan du ikke længere få fradrag for renteudgifterne, medmindre du hvert år i forbindelse med selvangivelsen indberetter lånegivers identitet m.v. til SKAT. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 11 af 17. oktober 2013

Acontoskat - Frivilig Indbetaling  for selskaber via ny skattekonto

Læs om de nye regler for frivilig indbetaling af aconotskat - og hold øje med selskabets skattekonto. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 10 af 1. oktober 2013

Fraflyttere med tab på aktier efter fraflytningstidspunktet bør anmode om genoptagelse hos SKAT.

Personlige aktionærer, som er fraflyttet Danmark efter 7. september 2006 og har henstand med betalingen af fraflytterskat, bør i visse tilfælde søge om genoptagelse hos SKAT. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 9 af 2. september 2013

Skat som risikofaktor ved investering i projekter

Investering i nøglefærdige projekter kan være forbundet med forskellige risici, herunder at SKAT ikke har samme opfattelse af, hvordan indkomsten fra investeringen skal behandles skattemæssigt. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 8 af 2. september 2013

Ny klagestruktur i skattesystemet

Folketinget har vedtaget nyt forslag om ændring af klagestruktur på skatteområdet. Ændringerne til den nuværende klagestruktur træder i kraft fra 1. januar 2014. Den nye struktur medfører, at skatteyderen nu kun har én klageinstans inden domstolene. Derfor bør skatteyderen med omhu vælge, hvilken instans der skal påklages til. Det kan derfor fremadrettet være om end endnu vigtigere at søge rådgivning ved påklage af SKATs afgørelser. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 7 af 2. september 2013

Du hæfter for håndværkerens skat og moms!

SKAT har fundet anledning til at præcisere at privat personer i visse tilfælde hæfter for eventuelt manglende afregning af skat og moms af en erhvervsdrivende.Vi samler derfor, med denne udgave af Aktuel Skat, bolden op, idet det har vist sig, at rigtig mange privatpersoner ikke er opmærksomme på denne "nye" lov. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 6 af 16 august 2013

Udligningsskat

Udligningsskatten er egentlig ikke så ny, at den fortjener en Aktuel Skat, men da den alligevel i ny og næ giver anledning til negative overraskelser når årsopgørelsen fra SKAT modtages, bringer vi her et lille "brush up" omkring dens indflydelse på din skattebetaling, såfremt du modtager pensionsudbetalinger. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 5 af 16 august 2013

Servicefradrag for 2013 og 2014 - og nu også på fritidsboliger

Med den netop vedtagne "Vækstplan DK" er muligheden for at få skattefradrag efter "Boligjobordningen" - det såkaldte "Servicefradrag/håndværkerfradrag" - blevet genindført. Ordningen omfatter nu ikke kun arbejder udført på og ved bopælen men også fritidsboliger. Det er muligt at få fradrag på op til kr. 15.000 pr. person svarende til en skattebesparelse på ca. kr. 5.000. Foruden kravene til hvilke arbejder, der er omfattet af ordningen, er der også andre betingelser, der skal opfyldes. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 4 af 16 august 2013

Lavere selskabsskat og virksomhedsskat på bekostning af højere lønsumsafgift

Med den netop vedtagne "Vækstplan DK" er der udsigt til lavere selskabsskat og dermed også lavere skattesats i virksomhedsordningen. Til stor glæde for landets mange selskaber samt de selvstændig erhvervsdrivende som anvender virksomhedsordningen. Men den finansielle sektor får ikke glæde af selskabsnedsættelsen. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 3. af 7. marts 2013

Styr på udbetaling af vederlag og godtgørelser til medhjælpere og amatørspillere i idrætsforeninger?

Der findes forskellige skatteregler for frynsegoder og udbetalinger af vederlag og godtgørelser i idrætsforeninger. Godtgørelserne kan i visse tilfælde være skattefrie. Reglerne er dog forskellige, alt afhængig af om du er frivillig eller ansat, og hvilke godtgørelser der er tale om. Set i lyset at SKATs nye regler om bøder ved fejlagtige eller manglende indberetninger af blandt andet godtgørelser, vil dette aktuel SKAT forsøge at give overblik over reglerne, således at misforståelse af reglerne ikke medfører høje bøder hos SKAT. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 2 af 4. januar 2013

Mere skat på fri bil

Fra 1. januar 2013 sker der ændringer i reglerne for opgørelse af beskatningsgrundlaget for fri bil. Ændringerne betyder, at skatten på fri bil stiger. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 1. af 3. januar 2013

Servicefradrag for 2012

Muligheden for at få skattefradrag for hjælp i hjemmet er afskaffet for arbejde udført i 2013 og fremefter. Men muligheden for at få fradrag for arbejde, der er udført i 2012 eksisterer stadig. Det er muligt at få fradrag på op til kr. 30.000 svarende til en besparelse på ca. kr. 10.000. Foruden kravene til hvilke arbejder, der er omfattet af ordningen, er der også andre betingelser, der skal opfyldes. Læs artiklen her.

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.