Vis indhold i printervenligt vindue.
AktuelSkat

Aktuel Skat 2011

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr.

Beskrivelse

Aktuel Skat nr. 3 af 21. oktober 2011

Acontoskat - frivillig indbetaling for selskaber

Nu er det tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen. Læs artiklen her

Aktuel Skat nr. 2 af 21. juni 2011

Fradrag for udgifter til hjælp i hjemmet

Regeringen har vedtaget lov om fradrag for udgifter til hjælp i hjemmet som en forsøgsordning frem til og med 2013. Reglerne skal gælde allerede fra 1. juni 2011. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 1 af 19. januar 2011

Nyt program til værdipapirer i SKATs tastselv-system

SKAT har udarbejdet et program med det formål, at beregning af aktieavancer og aktietab fremadrettet kan ske automatisk. Der er dog begrænsninger i programmet, som du bør være opmærksom på, ligesom ikke alle oplysninger kan tastes endnu. Læs artiklen her.

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.