Vis indhold i printervenligt vindue.
AktuelSkat

Aktuel Skat 2010

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr. Beskrivelse
Aktuel Skat nr. 5 af 11. november 2010

Finansloven for 2011

Der blev den 8. november 2010 indgået aftale om finansloven for 2011. Denne udgave af Aktuel Skat vil kort behandle udvalgte dele, der vedrører skatter, moms og erhvervslivet. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 4 af 4. november 2010

Julegaver til ansatte - ny praksis

Praksis for julegaver til ansatte har frem til nu været, at gavekort uanset hvad er indkomstskattepligtigt for den ansatte. Bindende svar fra Skatterådet peger dog i en anden retning. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 3 af 4. november 2010

Acontoskat - frivillig indbetaling for selskaber

Nu er det tid til at indbetale acontoskat for de selskaber, der er omfattet af acontoskatteordningen. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 2 af 4. november 2010

Kursgevinster er fremover skattepligtige

Du bør være opmærksom på, at kursgevinster på danske obligationer m.m. er blevet skattepligtige for personer. Har du et tilsvarende tab vil dette ligeledes være fradragsberettiget. Ændringen er sket som følge af vedtagelsen af L 112, som blandt andet er vedtaget for at sikre overholdelse af EU-retten. Denne udgave af Aktuel Skat vil gennemgå de områder, hvor der er sket en markant ændring, som har betydning for personer. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 1 af 30. september 2010

Du bør overveje, om dine indlån i banken er garanteret efter 30. september, hvis banken går konkurs. Læs artiklen her.

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.