Vis indhold i printervenligt vindue.

Aktuel Skat 2009

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr. Beskrivelse
Aktuel Skat nr. 10 af 17. november 2009

Selskabers aktier kan blive skattepligtige

Ejer dit selskab aktier, bør du allerede nu være opmærksom på de nye regler som følge af Skattereformen. Indkomst fra aktier kan i visse tilfælde risikere at gå fra at være skattefri til at blive skattepligtig- det vil sige dobbeltbeskatning. Dette fordi skattepligten ikke længere er afhængig af en ejertid på over eller under 3 år, men derimod af hvilken grad af ejerskab et selskab har over aktien. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 9 af 8. september 2009

Ændringer til selvangivelsen og indberetningspligt

Det er som led i Skattereformen bestemt, at der fremover vil være felter på din selvangivelse, du ikke kan ændre. Ligeledes vil der være fradrag, der vil være betingede af oplysning til SKAT. Dette skal du være opmærksom på allerede i forbindelse med din selvangivelse for 2009. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 8 af 3. september 2009

Ændringer på pensionsområdet

 

 

Som så mange andre områder er også pensionsbeskatningen blevet justeret ved Skattereformen. Der vil fremover være loft på indbetalinger til ratepension og forskellige aldersgrænser ændres. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 7 af 3. september 2009

Vilkår for visse ligningsmæssige fradrag ændres

I takt med faldende skattesatser som led i Skattereformen, vedtaget d. 28. maj 2009, vil skatteværdien af ligningsmæssige fradrag ligeledes falde. Derfor ændres vilkår for visse ligningsmæssige fradrag for at kompensere for dette.Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 6 af 3. september 2009

Grøn check

Skattereformen, vedtaget d. 28. maj 2009, indfører som kompensation for forhøjede energiafgifter en skattefri "grøn check". Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 5 af 3. september 2009

Ændringer i vilkår for personalegoder

Skattereformen, vedtaget d. 28. maj 2009 medfører, at flere personalegoder nu skal indberettes til SKAT. Ligeledes er der ændringer i vilkårene for visse personalegoder, der kan have betydning for mange. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 4 af 3. september 2009

Ændringer i kapitalindkomst herunder renter

Ved Skattereformens indførelse kan værdien af dit rentefradrag falde. Dog er der indført en kompensationsordning, således at du ikke vil kunne mærke det i din økonomi. Ligeledes indføres et bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst for de, der betaler topskat af kapitalindkomsten. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 3 af 2. september 2009

Personbeskatningen ændres i sin opbygning

Fra og med 2010 vil der ske markante ændringer i personbeskatningen, da blandt andet mellemskatten afskaffes, og topskattegrænsen gradvist hæves. Isoleret set vil dette betyde skattelettelser for de fleste borgere. AM-bidraget vil fra 2011 også ændre form. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 2 af 1. september 2009

SKAT kræver dokumentation for aktieerhvervelser

  SKAT har som led i Skattereformen strammet reglerne om beskatning af aktieavance -og tab og kræver nu dokumentation for kapitalandeles anskaffelsessummer m.m. Læs artiklen her.  

Aktuel Skat nr. 1 af 1. september 2009

Renter til SKAT for indkomståret 2009

Skattereformen, vedtaget den 28. maj 2009, indfører ændringer i betingelserne for indbetaling af forskudsskat allerede for indkomståret 2009. Læs artiklen her.







 

 





© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.