Vis indhold i printervenligt vindue.
AktuelSkat

Aktuel Skat 2007

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr. Beskrivelse
Aktuel Skat nr. 56 af 6. februar

Lempelse af reglerne om succession - pengetanksreglen

Den 20. november 2006 vedtog Folketinget en lov, der forhøjer grænsen for, hvornår der er tale om en pengetank fra 50 % til 75 %. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 55 af 2. februar

Befordringsfradrag - udkantskommuner

Den 20. november 2006 vedtog Folketinget en lov, der viderefører det forhøjede befordringsfradrag for borgere i visse udkantskommuner. Enkelte kommuner, der var omfattet af den gamle ordning vil dog ikke længere være omfattet af disse regler. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 54 af 19. januar

Gaver til almennytigge foreninger

Den 20. november 2006 vedtog folketinget en lov, der forhøjer det beløb, som kan gives til almennyttige foreninger med fradragsret. Læs artiklen her.

 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.