Vis indhold i printervenligt vindue.
AktuelSkat

Aktuel Skat 2006

Tidligere nyhedsbreve SkatteFacit og SkatteGuide er fusioneret til Aktuel Skat.

Læs flere artikler under SkatteGuide og SkatteFacit.

Oversigt over Aktuel Skat:

Nyhed nr. Beskrivelse
Aktuel Skat nr. 53 af 9. november

Igangværende arbejder - Principskifte

SKAT har den 25. oktober 2006 udsendt cirkulære om adgang til genoptagelse af igangværende arbejder for entreprenører, bygningshåndværkere, advokater, revisorer, arkitekter, rådgivende ingeniører, samt andre med liberale erhverv. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 52 af 9. november

Deling af pension ved skilsmisse

Fra 1. januar 2007 gælder der nye regler for deling af pensionsordninger ved separation og skilsmisse. Hvis man vil undgå, at hver ægtefælle udtager egne pensionsordninger uden om bodelingen, skal der oprettes ægtepagt. Læs artikeln her.

Aktuel Skat nr. 51 af 9. november

Parcelhusreglen - flere boliger

Når man sælger privatboligen, er en eventuel fortjeneste som bekendt skattefri, hvis boligen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand. Det samme gælder sommerhuse, der har været anvendt privat. En ny dom fra Vestre Landsret har taget stilling til, om det er muligt at have flere boliger til rådighed samtidig. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 50 af 9. november

Registreringsafgift - udenlandsk firmabil

Folketinget har den 31. maj. 2006 vedtaget en ny lov, der under visse betingelser gør det muligt at køre i en firmabil, der er indregistreret i udlandet. Vi har redegjort for reglerne i vores nyhedsbrev nr. 45 af 29. august 2006. Nu har SKAT sendt en meddelelse ud om genoptagelse og tilbagebetaling af afgift, for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der faktisk har opfyldt betingelserne for afgiftsfritagelse siden 15. september 2000. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 49 af 11. oktober

Familielån - ej fradrag for renteudgifter

Vestre Landsret har i en ny dom nægtet en skatteyder fradrag for renteudgifter af et lån, som han havde optaget hos en onkel i udlandet. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 48 af 11. oktober

Timebank Koncept - skattefrie vennetjenster

Landsskatteretten har i en ny kendelse fastslået, at udveksling af arbejdskraft og naturalier i forbindelse med et imebankprojekt ikke kunne karakteriseres som vennetjenster, men medførte indkomstskattepligt for modtagerne. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 47 af 5. oktober

Rådighed over ferielejlighed - undgå brandbeskatning

Landsskatteretten har afsagt en kendelse om beskatning af en hovedanpartshavers rådighed over en hotelferielejlighed i udlandet. Hovedanpartshaveren skulle beskattes for alle de dage, hvor ferielejligheden ikke var udlejet. Læs artiklen her.
Aktuel Skat nr. 46 af 8. september

Bruttomodellen - medarbejderobligationer

En ny afgørelse Skatterådet bevirker, at medarbejderne ved konvertere en del af lønnen til medarbejderobligationer kan opnå en sikker investering med afkast på indtil over 100%. Og det er vel at mærke skattefrit. For arbejdsgiver er ordningen også likviditetsbesparende. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 45 af 29. august

Registreringsafgift - udenlands firmabil

Folketinget har den 31. maj 2006 vedtaget en ny lov, der under visse betingelser gør det muligt at køre i en firmabil, der er indregistreret i udlandet. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 44 af 29. august

Personalegoder - modregning i bruttoløn

I en række afgørelser har Skatterådet godkendt yderligere ordninger hvor medarbejderne får tildelt personalegoder mog modregning i bruttolønnen. Læs artiklen her.

Aktuel Skat nr. 43 af 11. august

Kapitalafkastsats for 2006

Told- og Skattestryelsen har ved SKM 2006.473 offentliggjort kapitalafkastsatsen for indkomståret 2006 til 4%. Kapitalafkastsatsen er beregnet ud fra den effiktive obligationsrente for årets første seks måneder. Læs artiklen her. 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.