Vis indhold i printervenligt vindue.
Et kvalificeret team

SkatteInforms medarbejdere er et team af statsautoriserede revisorer og skattekonsulenter, der har specialiseret sig i viden om skattelovgivningen, regnskaber og retspraksis på skatteområdet.

Vores kompetencer sikrer, at der bliver taget højde for de juridiske og økonomiske aspekter, og vores skatteksperter kan føre sager til og med Landsskatteretten.

F.eks. har vi indgående og opdateret kendskab til:

  • Person- og aktionærbeskatning
  • Specielle skatteforhold for erhvervsvirksomheder og selskaber
  • Internationale skatteforhold - f.eks. ved ind- og udstationering samt etablering af virksomheder i udlandet

Desuden udgiver vi temapjecer, bøger om skatteforhold og nyhedsbrevet Aktuel Skat. Og efter aftale skræddersyr SkatteInform undervisning, foredrag og gå-hjem-møder om skatteforhold.

INI 2013-1
Inge Nilsson
Statsautoriseret revisor

Inge Nilsson er indehaver af SkatteInform Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og leder et kvalificeret team af revisorer og jurister med speciale i skatterådgivning. SkatteInform er medlem af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og IAPA International.
© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.