Skattekalender 2017

Hold øje med datoerne, så du ikke snyder dig selv.

 

Skattekalenderen giver overblik over hvornår du skal indsende selvangivelse og betale restskat for at undgå tillæg.

 

1. januar

SKAT indsamler oplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mfl.

Tidlig indberetning er afskaffet. Du har tidligere kunnet lave en tidlig indberetning fra den. 1. februar, men denne mulighed er nu afskaffet. Derfor kan du først rette i din årsopgørelse fra den 13. marts.

Restskat: Din restskat vokser med en dag-til-dag rente på 2 pct. fra 1. jan. til 3. juli. Hvis du anvender betalingssystemet på SKATs hjemmeside beregnes renten automatisk.

Personlige skatteoplysninger: SKAT begynder med at vise de personlige skatteoplysninger for 2016 i din skattemappe i Tast selv. SKAT opdaterer dem løbende.

Håndværkerfradrag: Håndværkerfradraget kan allerede nu indberettes og vil blive medregnet i din årsopgørelse for 2016, når den dannes den 13. marts.

13. marts

Årsopgørelsen for 2016 er klar i din skattemappe på skat.dk. Fra denne dag kan du se årsopgørelsen og indtaste oplysninger og ændringer til den. Ændrer du din årsopgørelse via TastSelv, kan du med det samme se resultatet af den ændrede årsopgørelse, og om du skal have udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat.

Udvidet selvangivelse: Har du en udvidet selvangivelse for 2016 får du i stedet en servicemeddelelse eller et servicebrev. Når du har tastet din selvangivelse, får du din årsopgørelse.  

Taster du oplysningerne inden 30. marts 2017, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse.

3, april Ejendomsvudering: Alle ejendomme vil blive vurderet i 2017 med udgangspunkt i et nyt vurderingssystem.
11. april og frem

SKAT sætter overskydende skat op til 100.000 kr. ind på din Nemkonto den 11. april 2017. Overskydende skat over 100.000 kr. bliver også sat ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.

Hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige, bruger SKAT din overskydende skat på at betale af på gælden. Hvis du har penge til gode herefter, vil udbetalingen tage længere tid end det plejer, men vil senest ske med udgangen af august måned 2017.

15. april -
24.  april
Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke omfattet af digital post.
1. maj

Frist for årsopgørelsen: For alm. selvangivelser er 1. maj sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen for 2016. Frist for udvidet selvangivelse se 3. juli.

11. maj Genoptagelse af årsopgørelse: Fra d. 11. maj er det muligt at få genoptaget årsopgørelsen for 2016 for de borger der har selvangivelsesfrist den 1. maj. Har du glemt en oplysning kan du oplyse den via tastselv. Du skal dog indtaste en begrundelse.
3. juli

Sidste frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse, selvangivelse for begrænset skattepligtige, selvangivelse for udenlandsk indkomst og selvangivelse for udenlandsk virksomhedsindkomst.

Sidste frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter.

Frist for ægtefæller til personer med frist 3. juli: Personer, der er gift med en skatteyder, der har en af ovennævnte selvangivelser, og således har frist 3. juli, har også selv frist 3. juli.

1. september

Forskudsopgørelsen på papir: Ønsker du at modtage forskudsopgørelsen for 2018 på papir, skal du bestille det senest den 1. september - enten via TastSelv-telefon 72 22 18 18 eller via den slip, du har fået sammen med forskudsopgørelsen for 2017.

20. august,

20. september,

og 20. oktober

Restskat: Hvis du har restskat for 2016, og du ikke indbetaler den via frivillig indbetaling inden d. 3. juli 2017, vil den del af skatten, der overstiger kr. 19.600 plus procenttillæg på 4,0% blive opkrævet i 3 rater med disse indbetalingsdatoer.

Restbeløbet indregnes i den kommende forskudsskat. F.eks. indregnes restskat for 2016 i forskudsskatten for 2018.

November

Forskud 2018: Din forskudsopgørelse for 2018 dannes og kan ses i din Skattemappe i TastSelv fra ca. medio november 2017. De, der har tilvalgt den på papir inden 1. september 2017, vil modtage den med posten i løbet af november. Oplysninger om fradrag og trækprocent vil fremgå af forskudsopgørelsen - og din arbejdsgiver får oplysningerne automatisk, digitalt.

December

Forskud 2018: Til og med 31. december kan du ændre forskudsopgørelsen for 2017 via TastSelv - på internet eller telefon.

Restskat: 31. december er sidste frist for ubegrænset frivillig indbetaling af forventet restskat for 2016, hvor der ikke beregnes nogen former for renter eller tillæg.

Indbetaling til pensionsordning: 31. december er sidste frist for at indbetale til pension for at kunne fradrage det i indkomståret 2016. Hvis du selv foretager indbetalingen, skal du have en kvittering på, at indbetalingen er sket senest den 31. december.